• Tjenester

Tannlegevakt Oslo

Tannlegevakt:

Vi hjelper deg med dine akutte tannproblemer. En akutt konsultasjon koster 500,-. Prisen inkluderer konsultasjon og røntgenbilde hvor tannlegen vil undersøke den aktuelle problemstilling og informere deg om nødvendig behandling ved behov.

Visdomstann:

Vi har lang erfaring med fjerning av visdomstenner og henviser deg ved behov til vår samarbeidende kirurg på vår avdeling på Torshov.
Pris for å trekke visdomstann varierer og som regel koster mellom 1500,- til 2800,-. Du vil alltid motta en kostnadsoverslag etter første konsultasjon.

Tannfraktur:

En frakturert tann kan oppleves som smertefullt. Tannlegen vil undersøke tennene og foreslå nødvendig behandling. Vanligvis ved mindre frakturer som omfatter kronen vil tannlegen foreslå en ny fylling. Store frakturer med tap av tannstruktur bør behandles med kroner.

Akutt tannsmerter:

Akutt tannverk kan forekomme av ulike årsaker. Vi vil være i stand til å ta deg inne og tilby akutt behandling. En akutt konsultasjon koster alltid 500,- Dette inkluderer røntgenbilder og konsultasjon hvor tannlegen vil undersøke den aktuelle problemstillingen. Før videre behandling settes i gang vil tannlegen alltid gå over behandlingsalternativer og kostnader sammen med deg.

  • Tjenester

Tannlegevakt Oslo

Tannlegevakt:

Vi hjelper deg med dine akutte tannproblemer. En akutt konsultasjon koster 500,-. Prisen inkluderer konsultasjon og røntgenbilde hvor tannlegen vil undersøke den aktuelle problemstilling og informere deg om nødvendig behandling ved behov.

Visdomstann:

Vi har lang erfaring med fjerning av visdomstenner og henviser deg ved behov til vår samarbeidende kirurg på vår avdeling på Torshov.
Pris for å trekke visdomstann varierer og som regel koster mellom 1500,- til 2800,-. Du vil alltid motta en kostnadsoverslag etter første konsultasjon.

Tannfraktur:

En frakturert tann kan oppleves som smertefullt. Tannlegen vil undersøke tennene og foreslå nødvendig behandling. Vanligvis ved mindre frakturer som omfatter kronen vil tannlegen foreslå en ny fylling. Store frakturer med tap av tannstruktur bør behandles med kroner.

Akutt tannsmerter:

Akutt tannverk kan forekomme av ulike årsaker. Vi vil være i stand til å ta deg inne og tilby akutt behandling. En akutt konsultasjon koster alltid 500,- Dette inkluderer røntgenbilder og konsultasjon hvor tannlegen vil undersøke den aktuelle problemstillingen. Før videre behandling settes i gang vil tannlegen alltid gå over behandlingsalternativer og kostnader sammen med deg.

Kontakt oss


Kontakt oss